حساب پی پال از معتبرترین درگاههای واسط بین المللی برای نقل و انتقال ارز است که از آن برای نقل و انتقال الکترونیکی ارزهای موجود در حساب استفاده می‌شود. وریفای کردن حساب پی پال و متصل کردن یک کارت معتبر ارزی به این حساب از مهمترین مراحل افتتاح حساب پی پل است. پی پال اجازه متصل کردن هر کارتی را به این حساب نمی دهد و وریفای حساب پی پال معمولا با مخاطرات زیادی همراه است.  Vpayment می توانید در کوتاه ترین زمان، مستر کارت – ویژه افتتاح حساب را برای شما صادر کند که بتوانید براحتی به حساب پی پال خود متصل کنید و از فواید حساب پی پال شخصی استفاده کنید.