Vpayment | صدور مستر کارت مجازی و خدمات غیرنقدی ارز

مشتریان محترم توجه نمایند که :

  • در حالت کلی پرداخت سایت ها و موارد زیر با کارت های اعتباری ما انجام می شود:
  • هزینه تعیین وقت سفارت و امور مهاجرتی
  • ثبت نام کلیه آزمون های بین المللی ، پذیرش دانشگاه ها و ثبت مقالات
  • پرداخت به سایت های Amazon ، eBay و …
  • خرید لایسنس های نرم افزاری